Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2018

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten "Win for Life 3 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerd - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 330 op 4 februari 2018 valt; - van (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018030319
pub.
02/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten "Win for Life 3 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd (meerdere malen gewijzigd), wordt meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 330 op 4 februari 2018 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummer is vastgesteld op 4 februari 2019.

^