Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 augustus 2018

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. Aanstelling van een titularis van een leidinggevende functie Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt de heer Christophe MINCKE aangewezen als titularis van de leidinggevend Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013294
pub.
14/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel.

Aanstelling van een titularis van een leidinggevende functie Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031609 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten wordt de heer Christophe MINCKE aangewezen als titularis van de leidinggevende functie "operationeel Directeur" van de operationeel directie Criminologie bij het nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, voor een duur van zes jaar met ingang op 1 februari 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^