Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Leger. - Landmacht Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2092 van 21 december 2017, wordt majoor militair administrateur K. Debruyne definitief op pensioen gesteld op 1 januari 2018.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010613
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Landmacht Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2092 van 21 december 2017, wordt majoor militair administrateur K. Debruyne definitief op pensioen gesteld op 1 januari 2018.

^