Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

**** Aanstelling van kandidaat-officieren **** van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2089 van 21 december 2017 : Landmacht De kandidaat-officier **** van niveau ****, ****. ****, wordt op 26 november 2017 aangesteld in de graad van on Luchtmacht De kandidaat-officieren **** van niveau ****, van wie de namen volgen, worden op 26 ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010600
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


**** Aanstelling van kandidaat-officieren **** van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2089 van 21 december 2017 : **** De kandidaat-officier **** van niveau ****, ****. ****, wordt op 26 november 2017 aangesteld in de graad van onderluitenant.

**** De kandidaat-officieren **** van niveau ****, van wie de namen volgen, worden op 26 november 2017 aangesteld in de graad van onderluitenant: ****. **** ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. ****.

^