Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2087 van 20 december 2017 : Wordt luitenant-generaal ****. **** op 31 december 2017 ontslagen uit het ambt van vleugeladjudant van de Koning en wordt vanaf 1

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010522
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2087 van 20 december 2017 : Wordt luitenant-generaal ****. **** op 31 december 2017 ontslagen uit het ambt van vleugeladjudant van de Koning en wordt vanaf 1 januari 2018 toegelaten de titel van ere-vleugeladjudant van de Koning te dragen.
^