Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2017

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2017, wordt aan de heer MOORTGAT Frederik, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van G

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205086
pub.
26/10/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
^