Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 april 2017

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017, is Mevr. Hendrix, G., erenotaris ter standplaats Hechtel-Eksel, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017201982
pub.
13/04/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017020335 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, bedoeld in artikel 183 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017031125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017200607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017201136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 331 type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017010015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende een model van arbeidsreglement sluiten, is Mevr. Hendrix, G., erenotaris ter standplaats Hechtel-Eksel, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^