Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 augustus 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Vankerkoven C., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van ber Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 december 2016 's avonds. Bij koninklijk beslu(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040496
pub.
03/08/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie sluiten, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Vankerkoven C., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Brussel;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 december 2016 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie sluiten, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Lombet A., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het hof van beroep te Brussel;

Dit besluit treedt in werking op 30 september 2017 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie sluiten, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is de heer Braeckmans F., griffier bij de politierechtbank Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie sluiten, is een einde gesteld aan de functies van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, van mevr. Mahaux F.;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie sluiten, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Meulemans K., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Brussel;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 juni 2017 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 mei 2017 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van Kerckhoven K., secretaris bij het parket Antwerpen;

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^