Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2017

Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2017 wordt de heer Michel GOFFIN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Filipijnse Republiek en eve Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2017 wordt de heer Jeroen DEBERDT ontheven uit zijn fun(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017031658
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2017 wordt de heer Michel GOFFIN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Filipijnse Republiek en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat alsook tot Consul-Generaal van België in de Regio Taiwan, met standplaats te Manila.

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de heer Jeroen DEBERDT ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij het Consulaat-Generaal van België te Hong Kong. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt Mevr. Carole VAN EYLL ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Addis-Abeba als medewerkster belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de heer Julien WOLFF ontheven uit zijn functie bij de Ambassade van België te Addis-Abeba. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de heer Jan WOUTERS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan het Consulaat van België te Johannesburg, als medewerker belast met het consulaire beleidsdomein.

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2017 wordt de heer Michel GOFFIN, Ambassadeur van België in de Filipijnse Republiek, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Palaos, in de Republiek der Marshalleilanden en in de Federale Staten van Micronesia, met standplaats te Manila.

Consulaire carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2017 wordt Mevr. Karine MAECKELBERGHE ontheven uit haar functie van administratief hoofd consulaire zaken bij de Ambassade van België te Riyadh. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kampala als medewerkster belast met het consulaire beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017031365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen voor de erkenning van de individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017031364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017013927 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017013953 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de prioriteitscriteria voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan woonzorgcentra en centra voor kortverblijf sluiten wordt de heer Yves VANDERWE"EN ontheven uit zijn functie van administratief hoofd consulaire zaken bij de Ambassade van België te Kampala. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de heer Jan DE MAESSCHALCK ontheven uit zijn functie van consulair ambtenaar bij het Consulaat van België te Johannesburg. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

^