Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 oktober 2017

Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Win for Life 3 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganise - van de verkoop van de biljetten "Win for Life 3 euro" die behoren tot spelnummers 338 e(...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2017013639
pub.
17/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Win for Life 3 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd (meerdere malen gewijzigd), wordt meegedeeld dat de laatste dag: - van de verkoop van de biljetten "Win for Life 3 euro" die behoren tot spelnummers 338 en 339 op 10 september 2017 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummers is vastgesteld op 10 september 2018.

^