Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2017

Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2016 dat in werking treedt op 1 januari 2017, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Leopold TUBBAX, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen ge

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017010296
pub.
26/01/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 betreffende de invoering van een systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdskrediet voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014 betreffende de voortgezette opleiding type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016205746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de forfaitaire minimum ARAB-vergoeding CIT type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van conventionele verlofdagen sluiten dat in werking treedt op 1 januari 2017, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Leopold TUBBAX, attaché.

Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^