Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 mei 2016

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, wordt aan de heer SOETE Paul op het einde van de maand mei 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rech

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016202485
pub.
30/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016202130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 56 en 58 jaar voor lange loopbaan in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van macroprudentiële maatregelen type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016202426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheidsclausule en de overlegprocedure (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (1) sluiten, wordt aan de heer SOETE Paul op het einde van de maand mei 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel.

^