Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 juni 2016

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016 wordt aan de heer Erik STERCKX, adviseur bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 november 2016, eervol ontslag uit De heer STERCKX wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011250
pub.
20/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van macroprudentiële maatregelen sluiten wordt aan de heer Erik STERCKX, adviseur bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 november 2016, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer STERCKX wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren.

^