Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2016

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 28 april 2016 wordt de heer Vincent CORMAN aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone PAYS DE HERVE voor een termijn van vijf jaar.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000327
pub.
25/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 28 april 2016 wordt de heer Vincent CORMAN aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone PAYS DE HERVE voor een termijn van vijf jaar.

^