Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 januari 2016

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 december 2015 wordt de heer MARES, Leo, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone WAASLAND-NOORD voor een ter(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000020
pub.
18/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^