Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2015 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Namen : - Mevr. Biemar, B., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik;

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015205774
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2015 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Namen : - Mevr. Biemar, B., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik; - de heer Jadin, R., master in de rechten,parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Zij zijn, in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten Luik en Luxemburg. - is benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, Mevr. Devaux, P., substituut-procureur des konings bij het parket Luxemburg.

Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Luik en Namen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^