Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 maart 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015 is de aanwijzing van Mevr. Verhaegen, W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter van de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd vo Bij koninklijk besluit van 8 maart 2015 is Mevr. Deprey, N., rechter in de rechtbank van eerste(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015201448
pub.
20/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015009112 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van arbeidsauditeurs type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van de Compensatiekas bedoeld in artikel 220 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Verhaegen, W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter van de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2015.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 19/03/2015 numac 2015024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015200506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007083 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een afgevaardigde van de Minister van Defensie bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015007080 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris en zijn vervanger bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007082 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Beroepen & vakgebieden van de ingenieur : Master of Science type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015007081 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut sluiten is Mevr. Deprey, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 april 2015.

Bij ministeriele besluiten van 10 maart 2015 is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2015, van : - de heer Altunbay, V.; - de heer Berteloot, K.; - Mevr. Draulans, A.; - Mevr. Mahieu, F.; - Mevr. Verhoeven, A., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. - Mevr. Verelst, K., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Limburg. - Mevr. Defraigne, Ch., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. - Mevr. Dejemeppe, C.; - de heer François, G.; - de heer Ghesquiere, S.; - Mevr. Janssens, L.; - de heer Meire, B.; - de heer Pijcke, G.; - de heer Speybrouck, B.; - de heer Van Hulst, B., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Brussel. - de heer Noels, G.; - de heer Verbelen, W., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Leuven. - Mevr. Vanhollebeke, E., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant. - Mevr. Coffyn, J.; - Mevr. Standaert, J.; gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. - Mevr. Deleu, A.; - Mevr. De Vrieze, S.; - Mevr. Van den Steen, L.; - Mevr. Veirman, I., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. - de heer Claes, S.; - Mevr. D'Haese, I.; - de heer Maes, G.; - Mevr. Mortier, R.; - Mevr. Phang, L., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. - Mevr. Collienne, F.; - Mevr. Jacquemin, V.; - Mevr. Wallemacq, A., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Luik. - de heer Colson, V.; - de heer Lelotte, S.; - Mevr. Reusens, F., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Namen. - Mevr. Carrette, C.; - de heer Lafosse, F., gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. - Mevr. Thomas, S.; - de heer Vervaeren, D., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^