Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 oktober 2015

Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 7 september 2015 wordt de heer Philippe COLYN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Senegal en Gambia, met standplaats te Dakar. Bij koninklijk besluit van 7 september 2015 wordt de heer Michel LASTSCHENKO geaccrediteerd als

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015150
pub.
22/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 7 september 2015 wordt de heer Philippe COLYN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Senegal en Gambia, met standplaats te Dakar.

Bij koninklijk besluit van 7 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee sluiten wordt de heer Frank FELIX ontheven uit zijn functie van Consul bij de Ambassade van België te Ankara en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Angola en in de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe, met standplaats te Luanda.

Bij koninklijk besluit van 7 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee sluiten wordt de heer Michel LASTSCHENKO geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Congo, met standplaats te Kinshasa.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het european Agricultural Research Iniative type koninklijk besluit prom. 09/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's sluiten wordt de heer Stéphane DOPPAGNE belast met de functie van Consul-Generaal van België te Lubumbashi, met als ressort de provincies Hoog-Katanga, Hoog-Lomani, Lualaba en Tanganyika.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een bestuurder van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus sluiten wordt Mevr. Francine CHAINAYE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Letland, met standplaats te Stockholm.

Bij koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015018370 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Koninklijk besluit waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Jozef De Witte uit zijn functie van directeur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204319 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft het statuut van de kunstenaars, en van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars" type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing sluiten wordt de heer Guy SEVRIN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Haïti, Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago, in de Dominicaanse Republiek, in het Gemenebest van Dominica, in Antigua en Barbuda, in Barbados, in Sint Lucia en in Saint Vincent en de Grenadinen, met standplaats te Kingston.

^