Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 november 2015

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015 wordt aan de heer Antoon MALFRERE, adviseur bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2016, eervol ontslag uit zijn functies verleen De heer MALFRERE wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011457
pub.
20/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015203934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de procedure tot invulling van de nieuwe organisatiestructuur alsook de begeleidende maatregelen in het kader van "De Lijn van de Toekomst" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015203751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de podiumkunsten van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel en tot bepaling van zijn statuten sluiten wordt aan de heer Antoon MALFRERE, adviseur bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2016, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer MALFRERE wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren.

^