Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2015

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 wordt de heer Van Gampelaere, Brecht, Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 16 september 2015.

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003409
pub.
27/11/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen sluiten wordt de heer Van Gampelaere, Brecht, Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 16 september 2015.

^