Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2014 zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : - de heer Tirions, H., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Diest; - de heer Grahame, M. Zij zullen het burgerlijke ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204875
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2014 zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : - de heer Tirions, H., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Diest; - de heer Grahame, M., ere rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge.

Zij zullen het burgerlijke ereteken dragen.

^