Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2014

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erkenningsnummer van het opleidingscentrum - Nu(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014247
pub.
14/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 23/10/2008 numac 2008000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling sluiten, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; heeft de Directeur-generaal, a.i. van Wegvervoer en Verkeersveiligheid volgend opleidingscentrum dat de nascholing organiseert gewijzigd:

Erkenningsnummer van het opleidingscentrum - Numéro d'agrément du centre de formation

Erkenningsdatum - Date de reconnaissance

Einddatum van de erkenning - Date de fin de reconnaissance

Naam en adres van het opleidingscentrum - Nom et adresse du centre de formation

OCF-019

19/08/2009

18/08/2014

Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes VoG (ZAWM) Vervierser Strasse 73 4700 Eupen


De erkenning wordt verleend voor : - Goederen- en personenvervoer.

^