Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014

Hoofdcommissaris van politie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit d.d. 10 april 2014, wordt de heer Francis DEOM op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2014. Hij wordt gemachtigd de graad

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000379
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit d.d. 10 april 2014, wordt de heer Francis DEOM op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2014.

Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie « op rust » te dragen.

^