Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juli 2013

Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2013 Koninklijk besluit van 13 juni 2013. Kroonorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer DIRIX, Ludovicus, adviseur bij het Departement. Worden benoemd tot De heer BOLSEE, Yves, adviseur bij het Departement, met uitwerking op 8 april 2012; Mevr. WOUTER(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203031
pub.
05/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2013 Koninklijk besluit van 13 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot het verlenen van burgerlijke eretekens aan sommige personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013003185 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013003160 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « In the Pocket », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autorijscholen - Bezoldigd personenvervoer over de weg uitgevoerd door privéondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Autorijscholen - Bezoldigd personenvervoer over de weg uitgevoerd door privéondernemingen - Verhuur van voertuigen op korte of lange termijn zonder chauffeur sluiten.

Kroonorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer DIRIX, Ludovicus, adviseur bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heer BOLSEE, Yves, adviseur bij het Departement, met uitwerking op 8 april 2012;

Mevr. WOUTERS, Linda, attaché bij het Departement.

Wordt bevorderd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevr. DE SMET, Rita, administratief assistent bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevr. BOITTE, Chantal, administratief assistent bij het Departement;

De heer CAPOUILLEZ, Philippe, technisch assistent bij het Departement;

Mevrn. : ROUSSEAU, Anne, administratief assistent bij het Departement;

TATON, Valérie, technisch deskundige bij het Departement;

TERRYN, Sabine, technisch deskundige bij het Departement;

THIEFFRY, Michelle, administratief assistent bij het Departement;

VREBOSCH, Hans, technisch deskundige bij het Departement.

De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan : Mevrn. : VERHOEYE, Annick, administratief medewerker bij het Departement;

VERSCHOREN, Fabienne, administratief medewerker bij het Departement.

^