Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 januari 2014

Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt de heer Joël VANCRAENENBROECK, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2014, eerv De heer Joël VANCRAENENBROECK, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 juli 2014, zijn aanspraken (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024455
pub.
23/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013014682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003381 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003382 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011587 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011588 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van Transitienetwerk Middenveld als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling sluiten wordt de heer Joël VANCRAENENBROECK, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Joël VANCRAENENBROECK, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 juli 2014, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^