Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2013

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt aan de heer Davy LIEVENS ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 21 november 2012.

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014564
pub.
25/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 12/03/2013 numac 2012012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 12/03/2013 numac 2012012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 2011-2012, b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011 betreffende het sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de conventionele brugpensioenen in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanwending en inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en tewerkstelling van risicogroepen voor de jaren 2011-2012, zoals bedoeld in titel XIII, hoofdstuk VIII, afdelingen 1 en 2 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012205759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het protocol van akkoord 2011-2012 voor de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden sluiten wordt aan de heer Davy LIEVENS ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 21 november 2012.

^