Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2013

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt aan de heer Hubert VAN STEENBERGHE, adviseur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 augustus 2014, eervol ontslag uit zijn functies De heer VAN STEENBERGHE wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011586
pub.
09/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003381 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003382 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013014682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011588 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van Transitienetwerk Middenveld als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011587 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling sluiten wordt aan de heer Hubert VAN STEENBERGHE, adviseur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 augustus 2014, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer VAN STEENBERGHE wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren.

^