Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2013

Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 7 november 2011 worden benoemd op datum van 15 november 2010 : - tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. DECOSTER Godelieve, Adviseur. - tot Commandeur in de Orde van L De heer LIBERT Robin, Adviseur-generaal. De heer ROBERT Jacques, Adviseur. - tot Officier in (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009505
pub.
27/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 7 november 2011 worden benoemd op datum van 15 november 2010 : - tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. DECOSTER Godelieve, Adviseur. - tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer LIBERT Robin, Adviseur-generaal.

De heer ROBERT Jacques, Adviseur. - tot Officier in de Leopoldsorde : M. HOEVEN Pierre, Attaché. - tot Officier in de Kroonorde : Mevr. BARBIAUX Leslie, Attaché.

Mevr. BOUCHER Françoise, Adviseur-generaal.

Mevr. DE CAT Els, Conseiller.

De heer DURY Sébastien, Adviseur.

Mevr. LESSENNES Catherine, Attaché.

De heer MARTIN Michel, Adviseur.

DE heer PEETERS Dirk, Adviseur.

Mevr. POLAIN Fabienne, Attaché.

De heer TODTS Stefaan, Attaché.

De heer VANHOUTTE Eric, Attaché.

De heer XABOROV Stéphane, Adviseur. - tot Ridder in de Leopoldsorde : M. DECRUYENAERE Frederik, Attaché.

M. MICHOTTE Eric, Expert ICT. M. VAN DER SPEETEN Georges, Bestuurschef.

M. VERBERT Erik, Attaché. - tot Ridder in de Kroonorde : De heer MARTIN Guy, Administratief assistent.

De heer SCIAENS Jean-Luc, Administratief assistent. - tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. CATTIN Claudin, Administratief medewerker.

De heer DE TEMMERMAN Stefaan, Administratief deskundige.

De heer DUMONT Philippe, Administratief deskundige.

Mevr. GAILLY Agnes, Administratief medewerker.

Mevr. MAGNEE Françoise, Administratief medewerker.

De heer MEZOUARI Abdel, Technisch deskundige.

Mevr. NOMERANGE Jeanine, Administratief medewerker.

Mevr. ONKELINX Myriame, Administratief medewerker.

De heer SCHEERLINCK Kurt, Administratief medewerker.

Mevr. VAN DEN BREMT Sabrina, Administratief medewerker.

Mevr. VANROTHEM Gilberte, Administratief medewerker. - de Gouden Palmen der Kroonorde : De heer ARES Claude, Technisch medewerker.

De heer BARTHOLOME Fernand, Technisch medewerker.

Mevr. DEHOUX Marie-Françoise, administratief medewerker.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011018405 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten worden bevorderd op datum van 15 november 2010 : Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. VANGOIDSENHOVEN Simone, Administratief deskundige.

Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. FASTRE Bernadette, Technisch medewerker.

Mevr. WILLEBORTS Cecile, Technisch medewerker.

Mevr. WILLEBORTS Mariette, Technisch medewerker.

^