Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 juli 2012

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2012 : - zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : Mevr. De Rieck, A., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Tongeren ; de heer (...) Mevr. Tilgenkamp, A., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen (15.11.2011(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012204316
pub.
26/07/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2012 : - zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : Mevr. De Rieck, A., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Tongeren (08.04.2012); de heer Jadoul, N., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren (08.04.2012);

Mevr. Tilgenkamp, A., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen (15.11.2011); de heren : Vandenbroucke, L., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk (08.04.2012);

Vits, P., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (08.04.2012).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen; - is bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : Mevr. Harrewyn, A., procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent (08.04.2012); - is bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : de heer Dulieu, Ph., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen (15.11.2011); - is benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevr. Bruggeman, M., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde (08.04.2012); - is in het artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 19 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2010 houdende de uitvoering van de artikelen 24 en 58 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf sluiten waarbij de heer de Codt, J. (jonkheer), afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde, de adelijke titel "Jonkheer" vervangen door deze van "Ridder".

^