Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012

Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8933 van 22 april 2012, wordt aan de heer Jacques Meerschaert, op 1 augustus 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt ge

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2012203578
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8933 van 22 april 2012, wordt aan de heer Jacques Meerschaert, op 1 augustus 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen.

Hij wordt gemachtigd de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.

^