Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juni 2012

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : Mevrouw Claessens Ria Directeur ranginneming : 8/04(...) De heer Goetinck Rik (Brugge, 26/10/1954) Afdelingshoofd ranginneming : 8/04/2004 § (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2012203155
pub.
19/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 in uitvoering van het uitzonderlijk akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische- en dagbladbedrijf" sluiten wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : Mevrouw Claessens Ria (Antwerpen, 20/09/1944) Directeur ranginneming : 8/04/2004 De heer Goetinck Rik (Brugge, 26/10/1954) Afdelingshoofd ranginneming : 8/04/2004 § 2. Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heren Alpaerts Glen (Wilrijk, 16/01/1956) Loods ranginneming : 15/11/2005 Avaux Etienne (Lembeek, 1/03/1949) Ingenieur ranginneming : 15/11/1998 Boehme Marc (Oostende, 24/02/1955) Loods ranginneming : 15/11/2004 Borremans Luc (Oostende, 18/06/1954) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2004 Bruwiere Eric (Merksem, 12/11/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Bruwiere Philip (Merksem, 12/11/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Burke Hans (Oostende, 27/11/1955) Loods ranginneming : 15/11/2005 Buyssens Philippe (Wilrijk, 22/12/1955) Loods ranginneming : 15/11/2005 Buytaert Johannes (Brugge, 18/04/1950) Loods ranginneming : 15/11/2004 Callebaut Herwig (Tienen, 14/09/1955) Ingenieur ranginneming : 8/04/2005 Cappelier Jan (Oostende, 23/10/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Cornet Emmanuel (Maasmechelen, 17/07/1955) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2005 Coveliers Peter (Wilrijk, 15/02/1956) Loods ranginneming : 15/11/2005 Cruyl Jacques (Assenede, 2/06/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 De Cooman Bernard (Zottegem, 2/02/1956) Loods ranginneming : 15/11/2005 De Frenne Jean-Pierre (Zottegem, 10/07/1954) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2004 De Groote Reginald (Brugge, 5/07/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 De Ridder Denis (Oostende, 3/07/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Defloor Marc (Oostende, 28/07/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Mevrouw Dejager Marie-Rose (Waregem, 31/8/1955) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2005 De heren Depoorter Henri (Diest, 31/05/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Deschacht Dirk (Oostende, 18/07/1954) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2004 Deseyn Jan (Kortrijk, 17/10/1954) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2004 Driessens Paul (Antwerpen, 22/02/1955) Loods ranginneming : 15/11/2004 Ducheyne Arthur (Oostende, 9/02/1955) Loods ranginneming : 15/11/2004 Eneman Luc (Oostende, 2/05/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Geens Ward (Lisala (Kongo), 15/03/1949) Adjunct van de directeur ranginneming : 15/11/2004 Gins Firmin (Antwerpen, 11/06/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Husson Lode (Heusden, 13/12/1954) Loods ranginneming : 15/11/2004 Huysmans Ivo (Balen, 1/11/1954) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2004 Janssen Julien (Balen, 9/09/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Liekens Julius (Ekeren, 9/05/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Lust Roger (Oostende, 2/02/1955) Loods ranginneming : 15/11/2004 Mortelmans Paul (Ieper, 14/8/1953) Informaticus ranginneming : 8/04/2003 Nevens Hendrik (Aalst, 20/03/1956) Adjunct van de directeur ranginneming : 15/11/2005 Ostes Dirk (Schoten, 14/10/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Pandelaers Wim (Wilrijk, 21/03/1955) Loods ranginneming : 15/11/2004 Patteet Ronny (Wilrijk, 17/06/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Raes Johan (Zottegem, 26/05/1954) Ingenieur ranginneming : 8/04/2004 Roodhooft Emmanuel (Antwerpen, 7/11/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Schepens Jozef (Veurne, 30/8/1954) Radarwaarnemer ranginneming : 8/04/2004 Schoenmaeckers Vincent (Antwerpen, 1/03/1956) Loods ranginneming : 15/11/2005 Smekens Dirk (Dendermonde, 12/06/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Somers Rob (Mortsel, 7/09/1955) Ingenieur ranginneming : 8/04/2005 Strick Piet (Hasselt, 1/02/1955) Loods ranginneming : 15/11/2004 Tratsaert Ronny (Oostende, 7/06/1955) Loods ranginneming : 8/04/2005 Vandecasteele Bernard (Vlissingen (Nederland), 4/11/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Vanden Auweele Michel (Kortrijk, 15/02/1955) Loods ranginneming : 15/11/2004 Vandeplassche Yvan (Berchem, 8/04/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Vanhaute Guy (Menen, 19/03/1956) Loods ranginneming : 15/11/2005 Mevrouw Van Herrewegen Lutgarde (Dendermonde, 4/01/1956) Adjunct van de directeur ranginneming : 15/11/2005 De heren : Van Vlierberghe Jean (Wilrijk, 17/07/1955) Ingenieur ranginneming : 8/04/2005 Van Zandycke Luc (Roeselare, 18/10/1954) Loods ranginneming : 8/04/2004 Verdoodt Frank (Aalst, 20/07/1955) Adjunct van de directeur ranginneming : 8/04/2005 Verkest Roland (Brugge, 23/8/1947) Adjunct van de directeur ranginneming : 15/11/2002 § 3. Wordt bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Vanderstraeten Edmond (Sint-Lambrechts-Herk, 8/06/1941) Deskundige ranginneming : 15/11/2001, als houder van deze nieuwe onderscheiding § 4. Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heren : Ameloot Andre (Oostende, 25/11/1955) Radarwaarnemer ranginneming : 15/11/2005 Buyl Herman (Haaltert, 9/04/1955) Technicus ranginneming : 8/04/2005 Casier Luc (Oostende, 4/09/1954) Radarwaarnemer ranginneming : 8/04/2004 De Clercq Geert (Aalst, 1/03/1961) Hoofdmedewerker ranginneming : 15/11/2005 De Cock Marc (Antwerpen, 4/04/1955) Technicus ranginneming : 15/11/2005 De Leenheir Peter (Antwerpen, 21/04/1955) Technicus ranginneming : 15/11/2005 Dillis Ronald (Vrasene, 9/8/1952) Technicus ranginneming : 15/11/2005 Gillijns Walter (Duisburg, 13/04/1952) Technicus ranginneming : 8/04/2004 Heylen Chris (Antwerpen, 19/02/1955) Radarwaarnemer ranginneming : 15/11/2004 Heyninck Patrick (Sint-Niklaas, 5/10/1954) Technicus ranginneming : 8/04/2004 Merlevede Geert (Ieper, 25/07/1956) Hoofdtechnicus ranginneming : 8/04/2003 Milants Paul (Antwerpen, 10/06/1955) Technicus ranginneming : 15/11/2005 Naesen Urbain (Oostende, 9/07/1952) Scheepstechnicus ranginneming : 8/04/2004 Nols Jean-Paul (Wetteren, 1/03/1956) Radarwaarnemer ranginneming : 15/11/2005 Pype Stefaan (Menen, 3/03/1956) Deskundige ranginneming : 15/11/2005 Mevrn : Reinehr Ria (Mortsel, 28/10/1955) Medewerker ranginneming : 15/11/2005 Robberechts Louisa (Merchtem, 28/07/1953) Medewerker ranginneming : 8/04/2004 De heren : Schelfhout Wilfried (Ninove, 18/02/1962) Hoofdmedewerker ranginneming : 15/11/2005 Soens Carlos (Kortrijk, 23/12/1941) Medewerker ranginneming : 8/04/2005 Van Beveren Hubert (Beerse, 20/8/1954) Technicus ranginneming : 8/04/2004 Mevrouw Van Genechten Rita (Westerlo, 10/09/1954) Medewerker ranginneming : 8/04/2004 De heren : Van Iersel Johnny (Essen, 15/12/1954) Radarwaarnemer ranginneming : 15/11/2004 Van Itterbeek Philippe (Menen, 5/03/1965) Hoofdscheepstechnicus ranginneming : 8/04/2005 Van Ostaeyen Luc (Merksem, 23/01/1955) Technicus ranginneming : 15/11/2004 Vandamme Ignace (Brugge, 19/03/1954) Technicus ranginneming : 15/11/2005 Vanloffelt Willy (Hasselt, 10/04/1954) Technicus ranginneming : 8/04/2004 Verhalle Jean (Roeselare, 15/03/1955) Radarwaarnemer ranginneming : 15/11/2004 Wallyn Luc (Pollinkhove, 18/12/1951) Technicus ranginneming : 8/04/2004 § 5. De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan : De heer Allard Alain (Tienen, 10/09/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Mevrouw Antoine Jeannine (Heikruis, 22/01/1956) Assistent ranginneming : 15/11/2005 De heer Beheydt Roger (Roeselare, 11/05/1954) Hoofdassistent ranginneming : 8/04/2004 Mevrouw Beheydt Rosanne (Kortrijk, 23/09/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 De heren : Bierque Frank (Berchem, 15/01/1955) Technisch hoofdassistent ranginneming : 15/11/2004 Blanchaert Patrick (Zwevezele, 26/06/1955) Speciaal hoofdassistent ranginneming : 8/04/2005 Bosteels Luc (Aalst, 26/02/1955) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Botteldoorn Jozef (Oudenaarde, 6/02/1956) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2005 Mevrouw Boyen Marie-Hélène (Sint-Truiden, 12/02/1955) Assistent ranginneming : 15/11/2004 De heer Bruynsteen Norbert (Oostende, 27/07/1955) Schipper ranginneming : 8/04/2005 Mevrn : Capelleman Linda (Gent, 26/06/1954) Assistent ranginneming : 8/04/2004 Coole-Werniers Nicole (Gent, 18/10/1955) Assistent ranginneming : 8/04/2005 De heer Coopman Jean-Pierre (Lommel, 23/04/1954) Technisch assistent ranginneming : 8/04/2004 Mevrouw Coppens Christine (Oordegem, 26/02/1955) Assistent ranginneming : 15/11/2004 De heren : Dabrowski Eric (Turnhout, 30/07/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 Dauwe Daniel (Ninove, 24/03/1955) Speciaal hoofdassistent ranginneming : 15/11/2004 De Belie Roger (Vrasene, 28/05/1950) Schipper ranginneming : 8/04/2004 De Croocq Eddy (Hasselt, 28/09/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 De Groote Rufin (Oudenaarde, 5/8/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 De Ruyver Dany (Ronse, 19/11/1954) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 De Ryck Guy (Zottegem, 12/8/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 De Vos Jan-Angelica (Duffel, 12/06/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 Declercq Julien (Nieuwpoort, 10/09/1955) Schipper ranginneming : 8/04/2005 Dedulle Ronny (Oostende, 11/10/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 Mevrouw Demeuleneire Ingrid (Oudenaarde, 17/12/1955) Hoofdassistent ranginneming : 15/11/2005 De heer Dendievel Philippe (Kortrijk, 22/09/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Mevrouw Desaever Maureen (Oostende, 4/8/1954) Assistent ranginneming : 8/04/2004 De heer Dinneweth Frans (Elisabethstad (Zaire), 10/04/1955) Technisch assistent ranginneming : 8/04/2005 Mevrouw Doeraene Viviane (Tollembeek, 1/09/1955) Hoofdassistent ranginneming : 8/04/2005 De heren : Garrein Donald (Wervik, 29/09/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Goethals Jeanell (Beernem, 11/03/1955) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Mevrn : Goubert Rosine (Vinderhoute, 5/8/1954) Assistent ranginneming : 8/04/2004 Huisseune Maureen (Oostende, 11/04/1954) Technisch assistent ranginneming : 8/04/2004 Iwens Juliette (Baal, 26/12/1954) Hoofdassistent ranginneming : 15/11/2004 De heren : Jacobs Aime (Gent, 4/07/1955) Schipper ranginneming : 8/04/2005 Jochmans Jean-Pierre (Leuven, 10/02/1956) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2005 Keller Rudolf (Lier, 9/03/1955) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Kramers Ronny (Oostende, 4/11/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 Lambier Marnix (Nieuwpoort, 14/05/1953) Schipper ranginneming : 15/11/2004 Lecour Seraphin (Gent, 17/04/1946) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Lefebure Andre (Schoten, 5/07/1955) Assistent ranginneming : 8/04/2005 Lippens Rudy (Zelzate, 3/02/1956) Technisch assistent ranginneming : 15/11/2005 Mevrouw Luypaert Godelieve (Buggenhout, 19/8/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 De heren : Luys Redgy (Oostende, 15/04/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Mares Dirk (Thysstad (Zaire), 29/09/1955) Assistent ranginneming : 8/04/2005 Marin Marc (St. Gillis-Waas, 5/02/1956) Technisch hoofdassistent ranginneming : 15/11/2005 Matheve Tony (Geel, 8/04/1954) Hoofdassistent ranginneming : 8/04/2004 Mevrouw Meynendonckx Lief (Merksem, 11/8/1955) Hoofdassistent ranginneming : 8/04/2005 De heren : Michielsen Guido (Antwerpen, 22/8/1955) Technisch hoofdassistent ranginneming : 8/04/2005 Minnebo Firmin (Sint-Gillis-Waas, 16/06/1954) Technisch assistent ranginneming : 8/04/2004 Mevrouw Motmans Gilberte (Spalbeek, 25/09/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 De heren : Mulder Francois (Antwerpen, 9/12/1949) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Peeters Ludwig (Brussel, 8/07/1955) Assistent ranginneming : 8/04/2005 Penninckx Jos (Lovenjoel, 28/05/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 Mevrouw Pien Inge (Zottegem, 4/02/1955) Technisch assistent ranginneming : 15/11/2004 De heren : Pieters Eddy (Nieuwpoort, 24/01/1956) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2005 Pieters Gilbert (Oostende, 8/01/1956) Technisch assistent ranginneming : 15/11/2005 Poppe Aurel (Berlare, 23/11/1954) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Rousselle Jacques (Oostende, 29/06/1954) Speciaal hoofdassistent ranginneming : 8/04/2004 Schepens Patrick (Oudenaarde, 14/06/1955) Speciaal hoofdassistent ranginneming : 8/04/2005 Schottey Roland (Oostende, 29/06/1954) Schipper ranginneming : 8/04/2004 Simoen Achiel (Eeklo, 22/05/1954) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2004 Tahon Julien (Oostende, 7/03/1955) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Teck Andre (Reet, 20/12/1954) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Mevrouw Timp Gudrun (Wilrijk, 26/10/1955) Assistent ranginneming : 8/04/2005 De heren : Tuypens Guido (Ninove, 27/11/1954) Assistent ranginneming : 15/11/2004 Van de Steene Paul (Zottegem, 8/10/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Van den Heuvel Eddy (Leest, 17/04/1955) Technisch assistent ranginneming : 8/04/2005 Van der Beeuren Francois (Lier, 24/03/1955) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2004 Van Elverdinghe Jean-Pierre (Nieuwpoort, 23/12/1955) Hoofdschipper ranginneming : 15/11/2005 Van Houtven Jean (Antwerpen, 11/05/1954) Technisch hoofdassistent ranginneming : 8/04/2004 Van Looveren Guido (Wilrijk, 7/01/1955) Technisch hoofdassistent ranginneming : 15/11/2004 Van Malcot Andre (Wilsele, 11/04/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Mevrouw Van Mol Nicole (Sint-Niklaas, 30/11/1954) Hoofdassistent ranginneming : 15/11/2004 De heren : Van Rompa Bert (Tisselt, 4/09/1954) Technisch hoofdassistent ranginneming : 8/04/2004 Vanbesien Norbert (Vlissingen (Nederland), 8/05/1955) Hoofdassistent ranginneming : 8/04/2005 Vandevelde Daniel (Mechelen-aan-de-Maas, 11/12/1953) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 Vanstechelman Marc (Oostende, 14/03/1956) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2005 Mevrouw Verbeke Martine (Oostende, 2/03/1956) Assistent ranginneming : 15/11/2005 De heren : Verbist Willy (Lier, 27/01/1956) Speciaal assistent ranginneming : 15/11/2005 Vervaet Ronald (Lokeren, 18/8/1955) Speciaal assistent ranginneming : 8/04/2005 West Jean-Pierre (Gent, 7/12/1955) Schipper ranginneming : 15/11/2005 Mevrn : Will Régine (Brugge, 15/10/1955) Hoofdassistent ranginneming : 8/04/2005 Wouters Elly (Turnhout, 10/06/1954) Assistent ranginneming : 8/04/2004 De heer Zegers Pierre (Tongeren, 23/01/1956) Technisch assistent ranginneming : 15/11/2005

Art. 2.Zij nemen hun rang in de Orde in op de onder hun naam vermelde datum.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

^