Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 september 2012

Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt de heer Hans-Christian KINT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panama en El Salvador

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015157
pub.
05/09/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 280.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.161.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204785 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2012 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) sluiten wordt de heer Hans-Christian KINT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panama en El Salvador, met standplaats te San José.

^