Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012

Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012 wordt de heer Christophe COUROUBLE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de tit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011265
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012 wordt de heer Christophe COUROUBLE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel van adviseur, met ranginneming op 1 april 2012.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

^