Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 juli 2012

Nationale Loterij Loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE 3 euros » genaamd Overeenkomstig artikel 21, van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde ope - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 334), op 28 juli 2012 (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003229
pub.
30/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij Loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE 3 euros » genaamd Overeenkomstig artikel 21, van het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd (Belgisch Staatsblad van 14 april 2011), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 334), op 28 juli 2012 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op : * 28 september 2012 in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten; * 28 juli 2013 ten zetel van de Nationale Loterij.

^