Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 november 2011

Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Wettelijke Metrologie Interlock XT van het merk Dräger. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 november 2010, betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten b een alcoholslot Interlock XT met zijn toebehoren van het merk Dräger. Voor dit toestel werd het (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011205738
pub.
16/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Wettelijke Metrologie Interlock XT van het merk Dräger. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 09/12/2010 numac 2010014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 09/06/2011 numac 2011014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer. - Addendum sluiten, betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, wordt het model van volgend toestel goedgekeurd : een alcoholslot Interlock XT met zijn toebehoren van het merk Dräger.

Voor dit toestel werd het volgend modelgoedkeuringsteken toegewezen : 1401101-B-11

^