Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of Op basis van onderafdeling 1.5.1 van het RID werden de volgende tijdelijke afwijkingen goedgekeurd (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014249
pub.
31/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 29/10/2014 numac 2014014627 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Duitse vertaling sluiten betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen - Lijst van de tijdelijke afwijkingen (multilaterale overeenkomsten) Op basis van onderafdeling 1.5.1 van het RID werden de volgende tijdelijke afwijkingen goedgekeurd door de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : - multilaterale overeenkomst RID 3/2009 betreffende het vervoer in stalen drukrecipiënten van chloorsilanen die onderworpen zijn aan de verpakkingsinstructie P010.

Vervaldatum : 31/12/2012; - multilaterale overeenkomst RID 4/2010 betreffende het vervoer van ontzwavelingsreagens bevattende calciumcarbide van klasse 4.3, verpakkingsgroep I. Vervaldatum : 30/06/2015; - multilaterale overeenkomst RID 5/2011 betreffende het vervoer van zware stookolie en residuele stookolie.

Vervaldatum : 31/12/2012; - multilaterale overeenkomst RID 9/2011 betreffende het vervoer van ontzwavelingsreagens bevattende calciumcarbide van klasse 4.3, verpakkingsgroep I. Vervaldatum : 31/12/2012.

Deze overeenkomsten kunnen geraadpleegd worden op de internetsite http://www.otif.org, van het « Office central pour les Transports internationaux ferroviaires ».

Op basis van onderafdeling 1.5.1 van het ADR werden de volgende tijdelijke afwijkingen goedgekeurd door de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : - multilaterale overeenkomst M190 betreffende het vervoer van warmteleidingen die watervrij ammoniak bevatten.

Vervaldatum : 01/04/2013; - multilaterale overeenkomst M202 betreffende de opleiding van de bestuurders.

Vervaldatum : 31/12/2013; - multilaterale overeenkomst M207 betreffende het vervoer in stalen drukrecipiënten van chloorsilanen die onderworpen zijn aan de verpakkingsinstructie P010.

Vervaldatum : 31/12/2012; - multilaterale overeenkomst M231 betreffende het vervoer van chemische producten onder druk.

Vervaldatum : 01/01/2013; - multilaterale overeenkomst M235 betreffende het vervoer van zware stookolie en residuele stookolie.

Vervaldatum : 31/12/2012; - multilaterale overeenkomst M237 betreffende het vervoer van verschillende gassen van klasse 2 in DOT flessen met betrekking tot 1.1.4.2.

Vervaldatum : 01/06/2016; - multilaterale overeenkomst M240 betreffende het vervoer van zware stookolie en residuele stookolie.

Vervaldatum : 31/12/2012.

Deze overeenkomsten kunnen geraadpleegd worden op de internetsite http://www.unece.org van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

Dit bericht vernietigt en vervangt het bericht van 31 augustus 2011.

^