Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 juni 2011

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011 zijn in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 maart 2011, waarbij het burgerlijk ereteken van Kruis 1e klasse wordt verleend voor ruim vijfendertig jaar dienst,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009440
pub.
16/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten zijn in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 maart 2011, waarbij het burgerlijk ereteken van Kruis 1e klasse wordt verleend voor ruim vijfendertig jaar dienst, aan onder andere de heer Morrens, J., rechter in de politierechtbank te Antwerpen, de voornamen « Jacques Jozef Mathilde » vervangen door de voornamen « Paul Leo Mathilde ».

^