Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8502 van 28 augustus 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2011007230
pub.
31/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8502 van 28 augustus 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door majoor vlieger E. Denis, aanvaard op 1 augustus 2011.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficieren, korps van het varend personeel.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveonderluitenant vlieger op 28 december 1984.

^