Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 september 2011

Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 12 september 2011, wordt het mandaat van de heer Demol, Luc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone La Louvière, met ingang van

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000626
pub.
29/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 12 september 2011, wordt het mandaat van de heer Demol, Luc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone La Louvière, met ingang van 16 juli 2011 voor vijf jaar hernieuwd.

^