Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2010

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair onderwijs. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer LOOR, Jean-Pierre, Leraar op het Institut technique et commercial des Aumôniers du Travail te BOUSSU Hij neemt rang in de Orde in vanaf 8 april 2001. In artikel 1, § 3, van het koninklijk besl(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029312
pub.
14/07/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair onderwijs. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer LOOR, Jean-Pierre, Leraar op het Institut technique et commercial des Aumôniers du Travail te BOUSSU, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd.

Hij neemt rang in de Orde in vanaf 8 april 2001.

In artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit van 26 april 2009 houdende toekenning van een ereteken in de Kroonorde tot sommige leden van het personeel van het gesubsidieerd vrij provinciaal - gemeentelijk - secundair onderwijs, worden de woorden « de heer LOOR Jean-Pierre, Leraar op het Institut technique et commercial des Aumôniers du Travail te BOUSSU. Ranginneming op 8 april 2001, » ingetrokken.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 april 2009.

^