Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 april 2010

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Marc Roman, klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A5, met de titel van adviseur-generaal, in Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Johan De Cock, klasse A3 met de titel van(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014095
pub.
26/04/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Marc Roman, klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A5, met de titel van adviseur-generaal, in het Nederlands taalkader, met uitwerking op 1 maart 2010.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Johan De Cock, klasse A3 met de titel van adviseur, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in het Nederlands taalkader, met uitwerking op 1 maart 2010.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Gilles Labeeuw, klasse A3 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in het Frans taalkader, met uitwerking op 1 maart 2010.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Henri Maillard, klasse A3 met de titel van adviseur, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in het Frans taalkader, met uitwerking op 1 maart 2010.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^