Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 december 2010

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 worden een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang bij Een plaats van imam eerste in rang wordt bij de islamitische gemeenschappen Essalem, te 1060 Brusse(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009967
pub.
03/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 worden een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschap Moskee van het vertrouwen, te 1030 Brussel, opgericht.

Een plaats van imam eerste in rang wordt bij de islamitische gemeenschappen Essalem, te 1060 Brussel, en Pakistan Jaffaria, te 1080 Brussel, opgericht.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 16 juli 2010.

^