Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 mei 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, is benoemd in de vakklasse van niveau A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, de heer Depret, E., licentiaat in de rechten. Dit besluit t Bij koninklijk besluit van 20 april 2010, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste a(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009490
pub.
07/05/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, is benoemd in de vakklasse van niveau A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, de heer Depret, E., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 20 april 2010, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, Mevr. Guebels, O., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2010, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, Mevr. Haond, L., griffier bij het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 26 april 2010, zijn benoemd tot : griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, Mevr. François, C., griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; griffier bij het vredegerecht van het kanton Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize, de heer Devalte, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2010, is aan Mevr. Devivier, P., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^