Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010, dat in werking treedt op 31 maart 2010, is het aan de heer Van de Roye, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eers Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, is de aanwijzing van Mevr. Tassin, G., rechter in (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009188
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010, dat in werking treedt op 31 maart 2010, is het aan de heer Van de Roye, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, is de aanwijzing van Mevr. Tassin, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2010.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2009, is de aanwijzing van de heer Van Hecke, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2010.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2009, is de aanwijzing van de heer Nys, Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 maart 2010.

Bij koninklijke besluiten van 22 december 2009 : - is de benoeming hernieuwd tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : - van Mevr. Van der Elst, V., voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 maart 2010; - van Mevr. Collette, S., voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 maart 2010; - van Mevr. De Roest, E., voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 maart 2010; - is de benoeming van Mevr. Van der Taelen, T. tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 maart 2010.

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2010 : - is Mevr. Van Brussel, C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een periode van vijf jaar met ingang van 8 april 2010; - is de heer Mangon, G., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 16 maart 2010.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010, is de aanwijzing van Mevr.

Raes, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2010.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^