Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2009

Plaatselijke Besturen. - Eretekens Bij koninklijk besluit van 7 maart 2009 wordt het burgerlijke ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de stad Charleroi : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : de heer Louis Andries, geschoold arbeider;

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2009203760
pub.
21/08/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen. - Eretekens Bij koninklijk besluit van 7 maart 2009 wordt het burgerlijke ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de stad Charleroi : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : Mevr. Claudine Adam, administratiebediende;

Mevr. Françoise Allard, administratief diensthoofd; de heer Louis Andries, geschoold arbeider;

Mevr. Françoise Ansay, administratiebediende; de heer Jean-Luc Arauxo, technisch beambte;

Mevr. Olga Bahamonde-Castelo, administratief diensthoofd;

Mevr. Martine Bais, kinderverzorgster;

Mevr. Véronique Baston, kinderverzorgster;

Mevr. Marie-Thérèse Baude, administratiebediende; de heer Alain Bayenet, geschoold arbeider; de heer Marcel Beeckman, geschoold arbeider;

Mevr. Françoise Beirnaert, administratiebediende; de heer Marcel Berckmans, geschoold arbeider; de heer Carl Bertaux, brigadier;

Mevr. Anne Biche, kinderverzorgster;

Mevr. Annie Biname, administratief diensthoofd;

Mevr. Josiane Biron, administratief diensthoofd;

Mevr. Sandra Bizzocchi, kinderverzorgster;

Mevr. Nadine Blavier, administratief diensthoofd; de heer Jacques Blondiaux, geschoold arbeider;

Mevr. Liliane Bodart, administratief diensthoofd; de heer Jean-Marie Boembeke, administratiebediende; de heer Jean-Claude Borremans, bibliotheekbediende;

Mevr. Joëlle Bosman, administratief kantoorhoofd; de heer Christian Bosseaux, administratiebediende; de heer Michel Boudart, administratief diensthoofd;

Mevr. Lisiane Boulanger, administratief diensthoofd;

Mevr. Andrée Bourdeaud'Huy, administratiebediende;

Mevr. Marie-Claude Bourgeois, administratiebediende;

Mevr. Maryline Bourlon, administratief diensthoofd; de heer André Boussingault, brigadier;

Mevr. Anita Bouzette, administratief diensthoofd; de heer Michel Brahy, geschoold arbeider; de heer Raymond Bricoup, opzichter; de heer Christian Brigode, administratiebediende;

Mevr. Véronique Bronchain, administratiebediende;

Mevr. Marie-France Broodcoorens, administratief diensthoofd;

Mevr. Angèle Brouhon, administratiebediende; de heer Jacques Bruggeman, geschoold arbeider; de heer Maurice Brunin, geschoold arbeider; de heer Alain Bruyneel, geschoold arbeider; de heer Michel Bultot, geschoold arbeider;

Mevr. Martine Canepa, administratiebediende;

Mevr. Sylviane Canepa, administratief diensthoofd;

Mevr. Suzanne Carlier, administratief diensthoofd; de heer José Castieau, technicus;

Mevr. Josiane Cauderlier, administratiebediende; de heer Michel Chalupka, geschoold arbeider;

Mevr. Brigitte Charlier, administratiebediende; de heer Guy Charlier, directeur;

Mevr. Colette Chartier, brigadier; de heer Jules Chevalier, geschoold arbeider;

Mevr. Anna Citrini, administratiebediende; de heer Daniel Clamot, geschoold arbeider;

Mevr. Evelyne Collard, administratiebediende; de heer Philippe Couder, administratief kantoorhoofd;

Mevr. Françoise Courtoy, afdelingshoofd;

Mevr. Annie Cowez, specifiek gegradueerde; de heer Jean-Paul Cromphoudt-Schtixzel, geschoold arbeider.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2009 wordt het burgerlijke ereteken verleend aan het hiernavermelde personeelslid van de gemeente Saint-Vith : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : de heer Luc Pecheur, administratief diensthoofd.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt het burgerlijke ereteken verleend aan het hiernavermelde personeelslid van de gemeente Anthisnes : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis 2e klasse : de heer Maurice Delince, geschoold arbeider.

Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt het burgerlijke ereteken verleend aan het hiernavermelde personeelslid van de gemeente Bastenaken : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : de heer Michel Mousset, brigadier.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009 wordt het burgerlijke ereteken verleend aan het hiernavermelde personeelslid van de gemeente Ouffet : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis eerste klasse : de heer Joseph Genot, gemeenteraadslid.

^