Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 2009

Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt het mandaat van de heer Walter Van Ormelingen als houder van een managementfunctie -2 van Directeur bij het Directoriaat-generaal van Controlebeleid van het Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009018184
pub.
12/05/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt het mandaat van de heer Walter Van Ormelingen als houder van een managementfunctie -2 van Directeur bij het Directoriaat-generaal van Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hernieuwd voor een periode van zes jaar, met ingang van 1 mei 2009.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^