Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 augustus 2009

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 is de heer Allaert, A., onderzoeksrechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Bij koninklijke besluit Bij koninklijk besluit van 30 juni 2009 is Mevr. Claeys, R., toegevoegd rechter voor het rechts(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009590
pub.
17/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 is de heer Allaert, A., onderzoeksrechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2009 zijn de heer Stevens, G., Mevr. Leclercq, V., en de heer Coumans, J., toegevoegde rechters voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om hun ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel voor een periode van vijf jaar met ingang van 15 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2009 is Mevr. Claeys, R., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Leuven voor een periode van vijf jaar met ingang van 15 september 2009.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

^