Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 april 2009

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2009, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, Mevr. Peeters L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout. Dit besluit treedt in griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, Mevr. Persoons V., griffier bij de rechtba(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009290
pub.
24/04/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2009, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, Mevr. Peeters L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 mei 2009; griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, Mevr.

Persoons V., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, Mevr. Naert S., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2009, is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van het hof van beroep te Brussel, de heer Herregods, P., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, is voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Stock, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2009, blijft aan Mevr. Bakkovens, G., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 10 april 2009 : blijft aan de heer Stevens, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Nurra, B., medewerker bij het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 20 april 2009 : blijft aan Mevr. Melkenbeeck, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen te vervullen aan : Mevr. Daems, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Franssens, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Lernout, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vanveldhoven, P., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Weyn, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; is aan Mevr. Vloe(s)berghs, W., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : Mevr. Beeken, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Ceuppens, L., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Courtoy, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. de Biolley, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Delat, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Harpigny, J.-M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Hemmeryckx, F., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Heuslich, O., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Kuys, I., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Mathelot, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Melaerts, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Meulenyser, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Mouffe, E., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Parubaj, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Sauvage, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Spitaels, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Troch, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van der Hoeven, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Verlaeten, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vigil, Garcia V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Wansart, P.-M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Colot V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan de heer Mercier, P., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel te vervullen aan : de heer De Loose, Y., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. De Schrijver, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Gielis, D., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Mechelen, met opdracht zijn ambt te vervullen bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel;

Mevr. Lesage, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Sonnu, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van Der Poorten, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Achtergael, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van Der Poorten, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan Mevr. Pillod, V., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; is aan Mevr. Brems, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Westerlo, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. De Jonge, J., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent te vervullen; blijft aan Mevr. Asselman, H., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan de heer Lardot, D., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan de heer Schippefilt, M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de politierechtbank te Brussel te vervullen aan : de heer Broodcoorens, F., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Delaunoit, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Nieland, F., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Ruys, L., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan Mevr. Trésignie, F., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^