Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2008

Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Konings, Françoise, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2009, eervol Mevr. Konings, Françoise, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2009, haar aanspraken op ee(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024365
pub.
02/10/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Konings, Françoise, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2009, eervol ontslag uit haar ambt verleend.

Mevr. Konings, Françoise, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2009, haar aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

^