Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2008

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslagverleni Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022624
pub.
27/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Creteur, M., die de leeftijdsgrens heeft bereikt.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Doison, P., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde Kamer, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten en orthopedisten, ter vervanging van de heer Creteur, M., wiens mandaat hij zal voleindigen.

^